Aşağıdaki maddeler cihazın garanti kapsamı dışında tamir edilmesini sağlar.

  • Kaza sonucu hasar
  • Uygunsuz kullanım
  • Normal aşınma ve yıpranma
  • Depolama
  • Ürün talimatlarına uyulmaması
  • Yetkisiz bakım, değişiklikler, kombinasyonlar veya herhangi bir ürün, malzeme, süreç, sistem veya başka bir madde ile kullanım
  • Yetkisiz onarım