Blog

Pestisit kullanımı ve Kalıntı Analizleri

lazy

Pestisitler 19yy’dan beri kullanılmaktalardır fakat kullanımları halen daha bir tartışma unsurudur. Geleneksel tarım faaliyetlerinin yanı sıra, İyi Tarım Uygulamaları’nda kontrollü bir şekilde ve hatta hatta organik tarım faaliyetlerinde bile kullanılmaktalardır.

Pestisitler 19yy’dan beri kullanılmaktalardır fakat kullanımları halen daha bir tartışma unsurudur. Geleneksel tarım faaliyetlerinin yanı sıra, İyi Tarım Uygulamaları’nda kontrollü bir şekilde ve hatta hatta organik tarım faaliyetlerinde bile kullanılmaktalardır.

Pestisitlerin bazıları toksikolojik açıdan bir zarar oluşturmazken, bazılarının kanserojen, sinir sistemini etkileyici ve hatta mutasyon oluşturucu etkileri bilinmektedir. Dolayısıyla bu kimyasal maddelerin çok fazla ya da bilinçsiz şekilde kullanılması durumunda birçok problem yaşanmaktadır. Bunun yanında pestisit kalıntılarının ekolojik dengeye de zarar verdiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle çevrenin pestisit kalıntıları ile kirlenmemesi açısından pestisitlerin kullanıma çok dikkat etmek gerekmektedir.

pestisit-3
pestisit-2

Pestisitler, pazar değeri yüksek kültür bitkilerinin üretiminde hayati değer taşırlar. Funguslar ve bakteriler tarafından üretilen doğal toksinlerin miktarını azaltırlar ve gıdaların besin değerini arttırırlar. Pestisitler tarım ürünlerinin kalite ve kantitelerini bir bakıma arttırırken, kimyasalların rezidü olarak adlandırılan kalıntılarını da ortama bırakırlar. Bu nedenle 1960 yılında FAO ve WHO; Pestisit Kalıntıları Kodeks Komitesi’ni kurmuş ve bu komitenin çalışmaları sonucu konu ile ilgili tanımlamalar yapılmış, bilimsel araştırma verilerine dayanılarak gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı değerleri saptanmışlardır. Ülkemizde de tarımsal ürünlerde kullanılan pestisitlerin, gıdalarda bulunması müsaade edilebilir maksimum miktarları ürün ve ilaç bazında belirlenmiştir. Bu bilgilere Tarım Bakanlığının web sitesinden erişilebilinir.

Tarımsal ürünlerin ihraç edilmesinde, kalıntı miktarı önemli bir faktördür. Balda naftalin analizi, meyve ve sebzelerde pestisit analizleri, meyve, sebze, baklagil ve tahıllarda benomyl ve carbendazim analizi, sütte benzimidazole kalıntısı analizi, yağlı gıdalarda pestisit analizleri, zeytinyağında benzo(A) pyrene(PAH) analizi, yem örneklerinde pestisit analizleri… vb. testler sıklıkla yapılmaktadır.

pestisit-4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.