Kül fırını

Küçük hacimli ve  çalışma sıcaklıkları ∼1000°C ve üstü olan fırınladır.  Gıda sektöründe numuneyi yakarak kül oranı tayininde, plastik sektöründe hammadde kalitesi analizinde, metal sektöründe ısıl işlem fırını olarak, seramik sektöründe numune hazırlamada, üniversite laboratuvarlarında da deney amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.